Bærekraftsprisen

Virke ønsker å hedre medlemsbedrifter som har utmerket seg og fremstår som en drivkraft for bærekraftig utvikling i handels- og tjenestenæringen. Hvilken virksomhet mener du har tatt innovative og bærekraftige veivalg i 2023?

Bærekraftsprisen

Delta i nomineringen av Bærekraftsprisen

Du kan nominere din egen virksomhet, eller en annen virksomhet du mener har gjort noe ekstraordinært det siste året. 

Frist for å nominere er 28. august 2024

Dette vil bli lagt til grunn i vurderingen

Hvilken virksomhet har tatt innovative og bærekraftige veivalg i 2023?

Juryen vil legge spesielt vekt på virksomheter som satser på innovasjon og utvikling av nye, bærekraftige forretningsmodeller, tjenester og/eller produkter, og som kan vise til målbare resultater i sitt kunde- og markedsorienterte bærekraftsarbeid. I denne sammenheng vil tverrfaglig samarbeid, og samarbeid med andre aktører i verdikjeden være positivt.  Virksomheten må videre kunne vise til godt internt arbeid med bærekraft, at den er godt forberedt på omstillingen til lavutslippssamfunnet og har lykkes godt med å ivareta mennesker og samfunn på veien.

Samlet sett gis Virkes bærekraftspris til virksomheter har utmerket seg og fremstår som en drivkraft for bærekraftig utvikling i handels- og tjenestenæringen.

Kåring av vinner

De nominerte kandidatene vurderes av en faglig nominasjonskomité. Det nomineres tre kandidater til hver pris. Disse blir deretter vurdert av en jury som fatter vedtak om vinneren av prisen.

Prisen deles ut på felles Afterwork på disse konferansene:

Handelskonferansen
Treningskonferansen
Ideell- og frivillighetskonferansen
Kultur- og opplevelsekonferansen

Nominasjonskomite

 • Ingvild Takøy Naas, BearingPoint​ Head of Sustainability​ 
 • Solveig Irgens, Virke

Ansvarlig

 • Solveig Irgens

  Prosjektleder/seniorrådgiver, Hovedorganisasjonen Virke

  Solveig Irgens har bakgrunn som prosjektleder og energi- og miljørådgiver i bygg- , anleggs og eiendomsbransjen.

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene