Agenturhandel

Håndvesket stilt opp på rad

Agentseksjonen organiserer agenter, eneforhandlere og distributører fra flere bransjer innen varehandel. Agentseksjonen arbeider for å gi agentstanden økt innflytelse og bedre rammebetingelser.

Agentseksjonens primære fokus er juridisk rådgivning, veiledning ved utarbeidelse av agent- og eneforhandlerkontrakter, samt hjelp til agenturformidling med mer. Den juridiske bistanden ytes av våre forretningsadvokater. Når det gjelder agenturformidling, er det utarbeidet en egen database sammen med den svenske agentforeningen. I denne databasen kan hovedmenn søke seg fram til relevante agenter. Det er bare agenter som er medlemmer i Virke som kan ligge i databasen. Databasen finner du i linken på høyre side. Du finner også en link til IUCABs side der man finner flere andre nasjonale agentdatabaser. For information in english, please see "Pages in english".

Hva gjør vi?

Agentseksjonen publiserer i tillegg nyhetsbrevet Agentnytt som sendes medlemmene på agentområdet. Nyhetsbrevet gis ut tre ganger i året. Det inneholder primært juridiske artikler på agentrettens område, men tar også for seg relevante nyhetssaker for øvrig. Nyhetsbrevene finner du på denne siden.

Seksjonen ivaretar også agent- og importørstandens internasjonale interesser ved deltagelse i Den Nordiske Agentføderasjon og den internasjonale agentforeningen Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB). Seksjonens leder deltar også i IUCABs advokatgruppe, Legal Working Group, som består av eksperter på agentrettens område tilknyttet en del av de nasjonale foreningene som er med i IUCAB (se logolenke på høyre side)

Agentseksjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for Import- og Export-Agenters Forening (IEAF). Styret i IEAF fungerer også som bransjeråd for agentseksjonen, og møtes to til fire ganger i året. Det avholdes årsmøte i IEAF i juni hvert år. Foreningen ble etablert i 1902 og har således en lang historie i å ivareta agenters og importørers allmenne interesser. Siden 2004 har alle aktiviteter i foreningen blitt ivaretatt av agentseksjonen. I overkant av 200 Virke-medlemmer kommer inn under agentseksjonen.

Les mer