Apotek

Apoteker finner frem medisiner

Opplever du at rammene for arbeidslivet tilhører gårsdagens arbeidsliv? Trenger du hjelp i personalsaker? Ønsker du en mer effektiv dialog med myndighetene og synliggjøring av apotekenes bidrag i Norge? Og savner du oppdatert og bransjefaglig statistikk?

Virke er apotekbransjens talerør og den beste støtten din virksomhet kan ha for å påvirke. I Norge er det mer en 700 apotek med ca 5500 årsverk.

Apotekene er kompetansebedrifter som blant annet gir veiledning og sikrer riktig legemiddelbruk. Virke jobber sammen med bransjen for at apotekene skal kunne tilby flere, lett tilgjengelige, legemiddelrelaterte helsetjenester.

Apotekene er sterkt regulert og Virke jobber for at apotekene skal gode vilkår som sikrer at de kan bidra med sin kompetanse og tilgjengelighet i alle deler av landet for eksempel gjennom endring av pris- og avansereguleringen som er mer i samsvar med apotekenes kostnader og utvikling.