Barnehage

Hylle med gummistøvler på rekke

Virke er hovedorganisasjonen der alle deler av utdanningssystemet er representert: Barnehager, grunnskoler, Steinerskoler, Montessoriskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskapelige høgskoler er medlemmer i Virke. Vi er stolte av denne bredden.

Virke representerer utdanningssektoren i hele sin bredde med små og store virksomheter hvor både private ideelle og kommersielle er godt representert. Virke bistår de ulike utdanningsmiljøene med deres særlige utfordringer. Disse grupperingene er en integrert del av utdanningssystemet i Norge, og Virke bistår flere av disse grupperingene når det gjelder interessepolitikk. ​ 

Siste nytt:

  • 26.april 2019: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la i dag frem forslag til nytt regelverk for private barnehager. Han flere utfordringer regjeringen har ønsket å ivareta. Som høye inngangsbarrierer, ingen justering for smådriftsulemper, overkompensasjon av pensjonskostnader, høye gevinster fra historiske ordninger, nye gjeldsforpliktelser og et utdatert tilsynssystem. Les mer her >>
Les mer