Bemanning

Ung jente møter ny kollega

Virke har vært svært aktive for våre medlemmer innenfor bemanningsbransjen når det gjelder implementering av bemanningsbyrådirektivet.

Det gjelder alt fra formelle høringsuttalelser til møte med alle sentrale partier.

Virke har oppnådd stor forståelse i de borgelige partiene for urimeligheter som den såkalte "tiltakspakka" medfører. Virke har informert våre medlemmer gjentatte ganger skriftlig og ved samlinger om direktivet, implementeringen og tiltakspakka.

Virke har ikke de store internasjonale bemanningsselskapene som medlemmer, men har et godt knippe av mellomstore bemanningsselskaper som vektlegger å være "stor fisk i liten dam" istedenfor "liten fisk i det store havet".

Når det gjelder tariff har Virke egen overenskomst med Handel og Kontor/LO for "vikarbyråer". Denne er ikke sakt opp, men eksisterer fortsatt. I fjorårets hovedtariffoppgjør tok NHO inn hele implementeringen av bemanningsbyrådirektivet ved hele lovteksten og tiltakspakka i samtlige tariffavtaler.

Dette gjorde ikke Virke, da vår "frontfagsoverenskomst" "Standardoverenskomsten med Handel og Kontor" bare tok inn en henvisning til lovteksten. Dette medfører at hvis ny regjering endrer lovteksten, f. eks. tiltakspakka, så henger vi ikke igjen med samme tiltakspakke i vår Standardoverenskomst.

Virke har som hovedfokus mot bemanningsbransjen å informere/bistå vedrørende gammelt og nytt regelverk for bemanningsbransjen.

Det er utarbeidet standard opplysningsskjema som våre medlemmer kan bruke for å sikre nødvendig informasjonsflyt med kunden for å sikre oppfyllelse av de nye reglene. Virke har også utarbeidet standardkontrakt for bransjen som også hensyntar det nye regelverket.