Bransjeartikler

Virke Bygg og Anlegg

Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» slår fast at bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er landets største næring målt i antall bedrifter. Ser vi på handel til byggenæringen isolert, så anslår BI omsetningen i dette segmentet til over 100 milliarder. Vi er med andre ord en svært stor aktør som trenger en felles arena. Virke samler disse i et felles forum for sammen å stå styrket i påvirkning av politikk og utvikling av markedet. Mange av næringens utfordringer havner hos handelen uten at handelen har fått uttale seg, og mange muligheter dukker opp uten at handelen har hatt mulighet til å forberede seg på disse.