- Hold NRK i ørene og still klare krav til TV2, sier Virke Produsentforeningen

Publisert:

​Stortinget ga i dag sitt syn på kringkastingsmeldinga Open og opplyst. Politikken NRK og TV2 må forholde seg til er en seier for seerne og bransjen. Virke har to krav til kulturminister Helleland i oppfølgingen: - Hold NRK i ørene og still klare krav til TV2.

NRK
Stortinget ønsker å øke den eksterne produksjonen finansiert av NRKs frie programbudsjett

- Helleland må passe på at NRK ikke regner seg vekk fra forpliktelsen. Det frie programbudsjettet må defineres og administrasjonskostnadene må regnes med, eller stikker NRK lett av fra forpliktelsen.

TV2

Stortinget ønsker å gi TV2 tilgang til statsstøtte gjennom en ny avtale for formidlingspliktig allmennkringkaster fra 2017. Med på lasset følger krav om hovedkontor i Bergen og nyhetssendinger.

- Helleland må holde på pengesekken til TV2 også forplikter seg på norskandel i programmene sine samt visning av drama og dokumentar. 

Mer makt til Helleland

Det breie stortingsforliket er ikke særlig skarpt i kantene og uten klare beskjeder fra Stortinget så gis mye makt tilbake til regjeringen og kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Det blir nå hennes oppgave å holde NRK i øra og å passe på at TV2 forplikter seg skikkelig før de får tilgang til lisenskista.