- Innholdsløst statsbudsjett på folkehelseområdet

Publisert:

Dame smiler ved et bord

Mangelen på konkrete tiltak og insentiver for å stimulere til økt fysisk aktivitet gjør statsbudsjettforslaget totalt innholdsløst. Direktør for Virke Trening, Anne Thidemann, mener regjeringen fortjener stryk for sitt arbeid med å legge til rette for flere aktive i befolkningen, og setter nå sin lit til opposisjonen.

Regjeringen la tidligere i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Sett i sammenheng med at fysisk inaktivitet er en av vår tids største utfordringer innen det forebyggende helsearbeidet, er Virke Trening skuffet over at man gjennom forslag til statsbudsjett for 2018 ikke fremmer noen forslag om tiltak som kan bidra til å motivere flere til å bedrive regelmessig fysisk aktivitet.

Direktør for Virke Trening, Anne Thidemann, mener regjeringen er full av ord, men tom for handling når det gjelder folkehelsepolitikken.

- Regjeringen skriver gjennom forslag til statsbudsjett at et samfunn som legger bedre til rette for gode helsevalg, er en forutsetning for at den enkelte skal kunne ta mer ansvar for egen helse. Dette er et budskap vi stiller oss 100 prosent positive til. Samtidig registrerer vi at man gjennom budsjettforslaget ikke kommer med ett eneste tiltak som har til hensikt å stimulere flere til å drive regelmessig fysisk aktivitet, sier Thidemann.

Tiltak og insentiver som virker

Thidemann og Virke Trening har gjennom flere år vært i dialog med myndighetene med sikte på å gjøre det enkelt for regjeringen å foreslå konkrete tiltak som kan bidra til å motivere flere til fysisk aktivitet. Blant tiltakene som er foreslått er blant annet:

- Omlegging av dagens skattesystem som medfører atfordelsbeskatningen av arbeidsgivers finansiering av treningssenterutgifter helt eller delvis bortfaller.

- Prosjekt der fagmiljø, myndighetene og treningssenterbransjen samarbeider om å legge til rette for økt fysisk aktivitet blant utvalgte aldersgrupper, som for eksempel samarbeid om fallforebygging blant eldre.

Setter sin lit til opposisjonen

Regjeringen er avhengig av flertall i Stortinget for å få vedtatt forslag til statsbudsjett for 2018. Thidemann setter nå sin lit til at man gjennom de kommende budsjettforhandlingene bidrar til å forbedre endelig budsjett før det vedtas.

- En samlet treningssenterbransje har registrert at KRF har programfestet fjerning av skatt på trening i sitt partiprogram for inneværende periode. Nå forventer vi at KRF står ved dette løftet i de kommende budsjettforhandlingene og gjør det til et prioritert krav i møte med budsjettforslaget som foreligger fra regjeringens side, sier Thidemann.

Thidemann vil også gå i dialog med de andre partiene på Stortinget med sikte på å få gjennomslag for midler til viktige fellesprosjekt, som blant annet samarbeidet om fallforebygging.