- Kan bety kroken på døra for mange butikker

Publisert:

En økning av grensen for momsfri import av varer til 400 kroner, vil få alvorlige konsekvenser for norske butikker. – Det vil bety kroken på døra for mange butikker, sier samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen.

I følge lekkasjer fra det kommende statsbudsjettet skal finansdepartementet jobbe med en mulig dobling av grensen for momsfri handel fra utlandet, fra 200-kroner slik den er i dag, til 400 kroner. En slik endring vil få alvorlige konsekvenser for norsk handel og næringsliv, i tillegg til et skatt- og avgiftsbortfall på milliarder til statskassen.

En fersk rapport fra analyseselskapet Menon, viser at dagens 200-kroners regel allerede gir 6000 færre arbeidsplasser og et tap i verdiskapning på fem milliarder kroner bare i år. Det er ventet at effekten vil øke dramatisk hvis grensen dobles.  

- Netthandelen er i så sterk vekst, at hvis grensen økes, kan dette bli blodig, sier Harald Andersen i Virke.

 - Dagens regelverk gir allerede en subsidiering av utenlandske butikker, fordi de slipper 25 prosent norsk merverdiavgift.  Det er perverst. Vi sender da ikke doping til våre konkurrenter i langrennssporet, avslutter Andersen.

 Rapporten fra Menon viser at:

  • Nordmenns netthandel fra utlandet anslås å beløpe seg til cirka ti milliarder kroner i 2014, hvilket tilsvarer omlag 23% av den totale netthandelen med varer.

  • En reduksjon i netthandel for norske aktører på ti milliarder kroner tilsvarer med ringvirkninger over 6 000 arbeidsplasser i Norge og et fall i verdiskapingen på nærmere fem milliarder kroner. Fallet i verdiskapingen inkluderer en skatte- og avgiftseffekt på omlag 2,3 milliarder kroner.

  • Rapporten viser at merverdiavgiften alene reduseres med cirka 1,3 milliard kroner som en følge av momsfritaket på kjøp av varer under 200 kroner.

  • Siden netthandelen øker med tolv til tjue prosent per år, vil tallene være vesentlig større allerede i 2015 

Rapporten kan leses her.