- Nei til prikkbelastningssystem ved overtredelse av salgs- og skjenkeregelverket

Publisert:

​​Virke mener forslaget om endringer i alkoholregelverket innebærer en uheldig innskrenkning av kommunenes muligheter for utøvelse av skjønn.

Departementet har foreslått et prikkbelastningssystem, hvor antall prikker som tildeles skal styres av hva slags overtredelse det er snakk om.  Begrunnelsen for forslaget er blant annet at det er ønske om mer ensartet praksis mellom kommuner og forutsigbarhet med hensyn til reaksjoner der loven brytes.

- Et system som mer eller mindre automatisk medfører inndragninger av bevillinger ved enkelte brudd på regelverket, gir ikke kommunene skjønnsmessig handlingsrom og lov til å bruke sunn fornuft. Et slikt system vil komme i veien for gode prosjekter i kommunene og som baserer seg på veiledning og dialog som viktige elementer i metodikken. Det kan høres besnærende ut med et enkelt og lettfattelig system og ensartet praksis, men her trår departementet feil når de velger fremgangsmåte, sier leder for arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket.


Hun støttes av bransjedirektør for Reise Norge i Virke, Hilde Charlotte Solheim. – Virke har i årevis tatt til orde for satsninger på veiledning, kompetanse for bransjeaktørene og kommunen og innføring av samarbeidsarenaer mellom næring, kommune og politiet. Dette får de for eksempel utmerket til i Oslo gjennom SALUTT-prosjektet. Økt kunnskap for aktørene vil også bedre regelverksetterlevelsen, sier Solheim.

Virke har løftet følgende tiltak i høringen:

  • Forslaget om prikkbelastning for overtredelser av alkoholregelverket fremstår rigid og strengt. Kommunen bør fortsatt ha rom for skjønn
  • Virke er opptatt av målrettede kontroller med salg- og skjenking av alkohol
  • Virke ønsker økt kvalitet i skjenkekontrollene. Dette forutsetter styrking av kompetanse hos kontrollørene og økt satsning på veiledning av virksomhetene
  • Sanksjoner ved regelverksovertredelser må ha atferdsendring som mål, ikke straff for straffens skyld
  • Tiltak som innføres må ikke hindre muligheter for gode prosjekter og en dialog- og veiledningsbasert tilnærming i kontrollene, slik som i SALUTT-prosjektet i Oslo
  • Mer ensartet praksis med hensyn til forståelsen av alkoholregelverket kan oppnås med andre midler enn firkantede kontrollsystemer. Også her er økt kompetanse hos kontrollørene av stor betydning.

Du kan lese hele høringssvaret her.