- Omsider økte matpriser

Publisert:

​Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra juni til juli, hovedsakelig på grunn av høyere priser på matvarer. Fra juli 2012 til juli 2013 steg KPI 3,0 prosent. - Omsider steg matvareprisene. Årsaken er først og fremst økte kostnader over lengre tid og jordbruksoppgjøret som slo inn 1. juli, sier direktør i Virke, Thomas Angell.

​Matprisene øker i sommer etter en lang periode med vesentlig lavere vekst enn konsumprisindeksen.

- Vi har lenge vært forbauset over at matprisene har holdt seg så lave, og det er ikke overraskende at det kom en økning nå i sommer. Vi vet at det har vært kostnadsøkninger over en lang periode, og det er grenser for hvor lenge man klarer å holde igjen i dagligvaresektoren, sier Angell.

Angell viser til at fra juni 2012 til juni 2013 steg matprisene for førstegangsomsetning innenlands med 4,9 %, og produsentprisindeksen for næringsmiddelindustrien med 2,6 %.

- Disse økningene ville før eller siden måtte gi utslag på detaljleddet, sier han.

Økningen i matvareprisene i sommer har sammenheng med prisjusteringer som ble foretatt 1. juli på bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2013. Dette gir økte målpriser for en del jordbruksprodukter som melk, kjøtt fra sau/lam, poteter, korn samt frukt og grønnsaker. I KPI ble det målt høyere priser innen alle undergruppene for matvarer, bortsett fra frisk frukt og friske grønnsaker, ifølge SSB.

Les mer om SSBs konsumprisindeks (KPI) her.