- Skuffende kunnskapsløst

Publisert:

​Regjeringen foreslår adgang til søndagsåpne butikker året rundt, med unntak av 12 helligdager – Vi er skuffet over at de ser bort fra ønsket om å utrede dette skikkelig. Vi er heller ikke tilfredse med at partene i arbeidslivet ikke har blitt involvert i arbeidet som har ledet frem til en så radikal endring, sier samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersenh

–Forslaget vil ha store konsekvenser for handelsnæringen, Norges største næring og sysselsetter i privat sektor. Det vil ha konsekvenser for kostnader, priser, konkurranse, distriktsbutikker, miljø og rekruttering. For noen norske virksomheter vil dette være kommersielt lønnsomt. For det store flertall vil det ikke være det. Dette viser hvorfor det trengs en grundig utredning, for å finne en balansert og varig løsning, sier Harald J. Andersen, Samfunnspolitisk direktør i Virke.

Andersen kritiserer regjeringen for å ikke lytte til partene i arbeidslivet.

- At regjeringen nå foreslår dette uten å involvere næringslivet og partene i arbeidslivet, er beklagelig. Vi har ved flere anledninger bedt om at det nedsettes et utvalg med partene i arbeidslivet, som skulle sikre at endringer i regelverket baseres på fakta, kunnskap og en grundig konsekvensutredning, sier Andersen.

- Regjeringen gikk til valg med løfter om en kunnskapsbasert politikk, men nå tvinger de gjennom nok en sak for varehandelen, uten at vi har fått oversikt over konsekvensene. Det er kunnskapsløst, avslutter Harald J. Andersen.