- Widvey er på vei, men ikke i mål, sier Virke

Publisert:

​ Kulturministeren har innsett hvor viktig en insentivordning er for norsk n æ ringsliv, men n å m å bransjen og Stortinget bruke de kommende m å nedene p å å rettlede regjeringen , sier Torbj ø rn Urfjell, Direkt ø r for Virke Produsentforeningen.

Virke har jobbet lenge

for

å

f

å

innf

ø

rt en

ins

entivordning

for film. Derfor er de

t glede over

at Widvey n

å

innf

ø

rer en slik ordning. Men med det som ble lagt frem i dag er Widvey avhengig av

å

bli budsjettvinner i en helt annen grad enn de to siste

å

rene.

En slik ordning vil ogsåre viktig for norsk reiseliv og lokalt næringsliv i hele landet. Urfjell påpeker at filmturisme er stort, og viser til New Zealand, som har hatt stor effekt av Ringenes Herre filmene.

Etter Widveys pressekonferanse har Urfjell noen bekymringer med hvordan ordningen er innrettet.

- Skal denne ordningen bli effektiv vil det måtte bety mye penger i kulturbudsjettene fremover. Det tror jeg blir en hard kamp for Widvey, men jeg håper hun lykkes. Det vil kunne gi et etterlengtet løft til bransjen, slik at vi får bygget opp under den veksten vi har sett de siste årene, sier Urfjell.

Virke har jobbet for en insentivordning gjennom en skatterefusjonsordning, slik mange andre land har innrettet det.

- Et slikt grep hadde i større grad lokket store utenlandske produksjoner til Norge, noe som hadde vært bra for norsk næringsliv. Jeg er redd en ordning som justeres i statsbudsjettet, slik Widvey nå foreslår, ikke gir trygge og langsiktige rammevilkår.