– Flust av muligheter for lærlinger i handelen

Publisert:

Virke heier på bedrifter som satser på sine ansatte. Kiwi vil nå ansette 100 lærlinger innen 2018 for å vise at dagligvarebransjen tar ansvar for å skape gode fagarbeidere.

Ingvill Størksen pressebilde
Direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen, applauderer Kiwis satsing på lærlinger

Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare, innledet tirsdag Kiwis seminar for å lansere deres lærlingesatsing. I salen var distriktssjefer fra hele Norge, fire ulike fylkeskommuner, samt representanter fra Kiwi og Kiwiskolen.

– Butikkarbeid er svært viktig. Her finnes mange karriereveier og butikkene sørger for at det holdes liv i lokalsamfunn og bidrar med mange arbeidsplasser. Handel er en spennende bransje med et stort potensial for mange lærlinger, sier Størksen.

– Kiwis gode initiativ viser at dagligvarebransjen tar ansvar også når det gjelder lærlinger. Kiwis mål om 100 lærlinger i 2018 er ambisiøst.

Det er mye entusiasme i kjeden

– Vi satser på lærlinger for å bygge gode fagarbeidere og løfte bransjens omdømme, sier Jon Buxrud, rektor på Kiwi-skolen.

Han forteller at arbeidet med å ansette lærlinger er høyt prioritert. Det er tilrettelagt systemer for arbeidsavtaler, opplæringsavtaler og oppsett for vurderingssamtaler. I tillegg til læreplaner er opplæringsløpet tilrettelagt for å passe inn i Kiwi-systemet. Dette for å lage gode systemer for gjennomføring av alle kompetansemålene i læreplanen.

Ambisjonene for dagligvarebransjen er høye

Tidspunktet for å satse stort på lærlinger kunne ikke vært bedre. Den 2.mai legges det frem en høring på ny fagopplæring. Her foreslås bl.a. fagbrev for Handel og bruk av kjedeskoler som en integrert del av opplæringen til fagbrev.