– Forbrukeren styres av følelser

Publisert:

​ – Vi opplever følelser i løpet av et halvt sekund, uansett hva det er vi blir påvirket av, sier Anja Bisgaard Gaede.

Gjennom to halvtimes innlegg på Vårsamlingen 2016 vil hun fortelle hva norske nettbutikker kan gjøre for å møte tider med lavere forbruksvekst og hvordan de kan nærme seg fremtidens nettkunder. Følelser skal så visst ikke undervurderes.

– Vi taler om ny kunnskap som fullstendig snur opp ned på tidligere vedtatte sannheter. Dette vil ha avgjørende betydning for hvordan vi i dag må utvikle og markedsføre våre produkter.

Tradisjonelle måter å møte forbrukerne på er ikke lenger nok til å åpne "det emosjonelle vinduet". I tider med lavere forbruksvekst blir det enda mer avgjørende å finne ut av hvordan vi kan åpne dette vinduet for å oppnå salg. 

Forbrukere vil være på søken etter å få tilfredsstilt emosjonelle behov, og det er ulike følelsesstyrte motivasjoner som ligger bak absolutt alle kjøp vi gjør.

Det betyr at du må tenke om igjen, både med hensyn til målgrupper og segmentering. Det er helt nødvendig for å møte kundenes emosjonelle (kjøps)preferanser, både hva angår produkter så vel som markedsføring av disse, sier Anja Bisgaard Gaede.

Vårsamlingen 2016 på Soria Moria, torsdag 17. mars
Deltakere på tidligere Vårsamlinger har gitt klare tilbakemeldinger: Det hyggeligste og kanskje mest utbytterike arrangementet.
– Det forplikter, sier leder av Virke e-Handel, Gerhard Anthun. – Og jeg er overbevist om at programmet for årets Vårsamling vil treffe selv de høyeste forventningene. Vi har inviterte noen spenstige og særdeles høyt kvalifiserte foredragsholdere. Blant annet skal vi prøve å besvare høyaktuelle spørsmål som ”Hvordan skal netthandelen agere i tider med antatt lavere forbruksvekst? Hva må den digitale handelen prioritere innen service og kundeopplevelser de nærmeste årene?”
Kanskje har det med følelser å gjøre, sier Anthun med henvisning til Anja Bisgaard Gaede fra det danske trendbyrået SPOTT.