-Hårreisende kutt i apotekavansen

Publisert:

Høyre, Frp, KrF og Venstre kutter i apotekavansen for å skaffe mer penger til budsjettforliket. –Kuttet i apotekenes avanse, som gir 60 millioner kroner mer i statskassen, kom som lyn fra klar himmel og er like dårlig begrunnet som plastposeavgiften, sier direktør Alisdair Munro i Virke Kunnskap & teknologi.

- Vi trodde politikerne var enige i at apotekenes avanse skulle opp, ikke ned, sier Munro. Han viser til budsjettbehandlingen i fjor der avansen ble satt opp.

Et samlet storting understreket så sent som i fjor at apotekavansen var svært lav, og ba regjeringen om en ny struktur for avansen som kan sikre apotekene betaling for den jobben de gjør.

- Avansen skal stå i forhold til apotekenes kostnader knyttet til behandlingen av reseptbelagte legemidler. Det er en utfordring at politikerne på den ene siden sier at apotekene skal bidra til riktigere legemiddelbruk og i neste budsjetthåndvending kutter i avansen. Dette må være en arbeidsulykke, sier Munro.

Avansekuttet kommer på toppen av kutt i trinnprisordningen som allerede lå inne i regjeringens budsjettforslag. Totalt svekkes apotekenes rammevilkår på en måte står i sterk kontrast til den regjeringserklæringen Høyre og Fremskrittspartiet la frem i fjor, der de lovet en mer pasientvennlig legemiddelpolitikk

Virke forventer at vi får en overordnet gjennomgang av apotekavansen – i tråd med Stortingets ønske og i tråd med regjeringserklæringen - når regjeringen legger frem legemiddelmeldingen til våren.

Se også Virkes kommentar til regjeringens budsjettforslag.