-Satsningen på Norge som naturdestinasjon ødelegges av regjeringen

Publisert:

Mandag lanserte Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Miljødirektør Ellen Hambro ny merkevaresatsing for Norges nasjonalparker for å profilere Norge som naturdestinasjon. I dag kom nyheten om at Moderniseringsdepartementet har stadfestet reguleringsplanen, og Klima- og miljødepartementet har gitt løyve til et svært omstridt sjødeponi i Førdefjorden.

-Regjeringen skader med dette muligheten til å profilere Norge som naturdestinasjon, sier Kjetil Høye Sviland, kommunikasjonsdirektør i Hovedorganisasjonen Virke. Virke organiserer bedriftene som vil øke antall turister i Norge. -Norge er et naturbasert reisemål som er avhengig av at vi tar vare på vår unike fjordnatur. Derfor er det svært bekymringsfullt at regjeringen nå vil tillate sjødeponi fra gruvedrift, sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Høye Sviland i Hovedorganisasjonen Virke.

Han mener at man ut fra et føre var-prinsipp ikke må tillate utslipp fra gruvedrift i norske fjorder.

- Fisketurismen i Norge vokser. Både fjord- elv- og sjøbasert turistfiske er avhengig av at naturkvalitetene i våre fjorder tas vare på. Det er et skritt i helt gal retning å tillate deponering av masser fra gruvedrift i fjordene våre. Omdømmet til Norge som naturbasert reisemål står også på spill. Av hensyn til eksisterende og framtidig naturbasert turisme og friluftsliv må vi ta vare på fjordnaturen vår og ikke utsette den for nye forurensningskilder, sier Høye Sviland.

Han er spesielt bekymret over at mineralsatsingen ikke er avstemt med reiselivsbransjen og at fisketurisme og naturbasert turisme ikke er involvert i prosessene.

- Vi kan ikke ha en reiselivssatsing som posisjonerer Norge som naturbasert reisemål, samtidig som vi som ett av meget få land tillater nyetablering av sjødeponi fra gruvedrift. Her trenger vi en mer helhetlig tilnærming hvor interessekonfliktene mellom mineralnæring og andre næringer belyses i langt større grad enn det som hittil er gjort, avslutter Kjetil Høye Sviland.