– Se mulighetene i delingsøkonomien

Publisert:

Hovedorganisasjonen Virke forventer at delingsøkonomiutvalget har turt å satse på nyskapning og omstilling fremfor å bevare gårsdagens strukturer.

Vibeke Hammer Madsen på scenen på Handelskonferansen 2016
Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen på Handelskonferansen 2016

– Vi må tørre å heie på nye aktører selv om det gjør litt vondt for det etablerte næringslivet, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen.

For litt under ett år siden pekte regjeringen ut en gruppe som fikk i oppgave å se nærmere på mulighetene og utfordringene som framveksten av delingsøkonomien reiser. Mandag 6. februar offentliggjøres hva de har kommet frem til.

Virke mener at delingsøkonomien kan bidra til omstilling og nytenkning i næringslivet. I tillegg kan de skape nye og lønnsomme arbeidsplasser gjennom tjenesteinnovasjon. Som den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, representerer Virke bransjer som i aller høyeste grad blir utfordret av delingsøkonomien og digitaliseringen. Det skjer store endringer i hvordan vi jobber, tenker og bruker tjenester. Virkes medlemmer innen handel- og tjenesteytende næringer kjenner denne utviklingen på kroppen.

Foreløpig utgjør den såkalte delingsøkonomien en liten del av næringslivet, med omtrent 60 ulike plattformer som legger til rette for at privatpersoner og virksomheter kan tilby hverandre arbeidskraft og utleie av ting. Digitaliseringen av samfunnet tilsier at den vil vokse. Det skaper et behov for å endre deler av eksisterende regelverk fordi de nye forretningsmodellene ikke alltid passer inn i det etablerte systemet.

Madsen er opptatt av å sikre rammebetingelser som gjør at delingsøkonomien blir en del av det ansvarlige arbeidslivet, både med tanke på skattesystemet og rettigheter til både forbrukere og arbeidstakere, samt å sikre rettferdige konkurransevilkår for aktører i samme marked.

– Flere av de nye aktørene har forretningsmodeller som ikke passer inn i eksisterende regelverk. Noen regler må endres slik at de følger samfunnsutviklingen, og noen regler må endres for å sikre at nye og gamle aktører får konkurrere med rettferdige spilleregler. Når delingsøkonomien virker, bidrar den til at arbeidslivet virker, sier Vibeke Hammer Madsen.

Fem råd

Hovedorganisasjonen Virke har laget 5 konkrete råd til hva politikere og næringsliv må gjøre for at delingsøkonomien skal virke på sitt beste.

1. Næringslivet trenger ikke en egen lov for delingsøkonomi.
Næringslivet fortjener et generelt og teknologinøytralt regelverk.

2. Politikerne må rydde i reglene om virksomhetenes ansvar for de som utfører arbeid.
Det bør bli enklere å få oversikt over mulighetene for å bruke ulike tilknytningsformer, og hvilke rettigheter og plikter som gjelder for de ulike kategoriene.

3. Politikerne må sette en tydelig grense mellom skattefrie inntekter på hobbybasis og hva som skal ansees som virksomhet.
Tydeligere regler for hva en person kan tjene skattefritt på hobbybasis vil gjøre det enklere for personer som tjener penger via ulike plattformer å vite når de må betale skatt.

4. Politikerne må lage en offensiv strategi for å fremme investeringer i nye forretningsmodeller basert på ny teknologi.
Det må bli enkelt og attraktivt å investere i næringsvirksomhet.

5. Plattformene og tradisjonelt næringsliv må få utfylle hverandre.
Delingsøkonomien kan bidra til bedre ressursbruk, både av arbeidskraft og eiendeler. Det tradisjonelle næringslivet kan finne gode samarbeidspartnere via ulike plattformer som tilfører egen forretningsmodell det lille ekstra.

Vibeke Hammer Madsen vil være tilstede når delingsøkonomiutvalget legger frem sin rapport, mandag 6. februar kl 10.30.