1 av 2 forventer forbedret resultat

Publisert:

En fersk rundspørring blant Virkes medlemmer innen kunnskap- og teknologibransjene viser at 48 prosent av virksomhetene forventer økt omsetning i tiden fremover. 1 av 2 forventer bedre driftsresultat og mange planlegger å ansette flere.

Rundspørringen tok form av en elektronisk spørreundersøkelse som ble distribuert aktuelle medlemmer i tidsrommet 4 – 19. september i år, og som inneholdt spørsmål knyttet til nåværende og fremtidige markedsforhold.  Svarene viser at drøyt 9 av 10 virksomheter vurderer den generelle markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. Det er sterk optimisme knyttet til utviklingen i 2015:

  • 34 prosent forventer en bedring i markedsutsiktene. Mange mener de vil være uendret.  Kun 13 prosent mener det vil bli en forverring.
  • 48 prosent forventer økt omsetning.
  • 50 prosent forventer bedre lønnsomhet målt ved driftsresultat.

Nærmere 1 av 4, 23 prosent, oppgir at de planlegger å øke antall ansatte i 2015.

Bransjedirektør for kunnskap og teknologi Alisdair Munro mener rundspørringen tegner et positivt bilde av virksomhetenes tro på det kommende året:

- Mange av våre medlemsvirksomheter har posisjonert seg for å vokse ytterligere i tiden fremover. Det er også gledelig å se at så mange som 1 av 4 oppgir at de planlegger å utvide antall ansatte i det kommende året, og at det er utsikter til høyere omsetning og bedre lønnsomhet, sier Munro.