200-grensen består

Publisert:

Virke er glad for at regjeringen legger spørsmålet om å endre grensen for avgiftsfri import på is. Regjeringen har lyttet til Virke og forstår at en økning av 200 kroners grensen vil føre til stor konkurransevridning mellom norsk avgiftsbelagt salg og avgiftsfritt salg fra utlandet. En slik konkurransevridning vil koste mange arbeidsplasser i Norge.

​Denne helgen gjorde talspersoner for Høyre og Fremskrittspartiet det klart at det ikke er aktuelt å øke 200 kroners grensen for toll- og avgiftsfri import slik mange fryktet etter at de to partiene åpnet for det i regjeringserklæringen den 7. oktober i år. Regjeringen vil ikke komme med endringsforslag uten at konsekvensene er utredet. Det innebærer at Virke og handelen er hørt.

Virke har tatt opp saken med regjeringspartiene og vil diskutere den med finansminister Siv Jensen i et møte den 12. november. Virke ber om at det bærende prinsippet i merverdiavgiftssystemet, at avgiftsleggingen skjer der forbruket er, opprettholdes. Derfor bør beløpsgrensen for avgiftsfri import – 200 kroner – opprettholdes eller reduseres, ikke økes.

Prinsippet om at avgiftsleggingen skjer der forbruket er, er ikke bare bærende for norsk handel, men også hos våre handelspartnere. Grensen for toll- og avgiftsfri import på kr 200,- ble etablert for å sikre en effektiv tollbehandling. Økt netthandel gjør imidlertid at den avgiftsfrie privatimporten har økt sterkt. Dersom beløpsgrensen skulle økes, vil det innebære at vi får et svært stort innslag av avgiftsfri handel, noe som vil undergrave næringsvirksomhet i store deler av handelsnæringen. Det er ikke mulig for f.eks kosmetikkhandel, elektronikkhandel, tekstil- og annen faghandel å konkurrere med avgiftsfri handel, som uten 25 pst mva blir 20 pst billigere enn varene i norske butikker og norsk netthandel. Dermed vil arbeidsplasser nedlegges i Norge.

Merverdiavgiftsinntektene til staten vil bli betydelig redusert selv med en forsiktig økning av den toll- og avgiftsfrie grensen. Dersom regjeringen vil gi et håndslag til forbrukeren gjennom billigere import, bør finansministeren heller redusere tollen på tekstilvarer, mener Virke.