2015 ble et godt reiselivsår

Publisert:

2015 ble et godt reiselivsår. Nye tall fra Innovasjon Norge viser at antall gjestedøgn økte med 4 prosent sammenlignet med året før, dette skyldes særlig at flere utenlandske turister besøkte Norge i fjor.

​Et stadig bedre reiselivsprodukt, godt hjulpet av gunstig valutakurs, gjorde at antall utenlandske gjestedøgn økte med 8 prosent.

Vi begynner å se resultatene av mange års hard jobbing med å styrke det norske reiselivsproduktet, sier direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann. Vi begynner å se resultatene av mange års hard jobbing med å styrke det norske reiselivsproduktet, sier direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann. - Utfordringen er å holde dette trykket oppe hvis vi igjen skulle få en sterkere krone og dermed en vanskeligere konkurransesituasjon.