350-kronersgrensen fjernes fra 1. januar 2020

Publisert:

At vi vil få konkurranse på like vilkår er helt strålende, selv om vi skulle ønske det skjedde fra 2019.

Regjeringspartiene og KrF har lyttet til handelen og fjerner 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel i utenlandske nettbutikker fra 1. januar 2020.

– Alt vi har bedt om er å konkurrere på like vilkår, og vi er glad for at KrF og de andre partiene i budsjettforhandlingene har forstått dette, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Gjennomslaget innebærer at handelsnæringen i Norge kan konkurrere på like vilkår med Alibaba, Wish og andre utenlandske nettselskaper. Konkurranse på like vilkår er helt nødvendig for å unngå et ras av tapte arbeidsplasser i handelsnæringen, der 380 000 mennesker jobber.

– Fjerningen av 350-kronersgrensen skjer ikke et sekund for tidlig. 2018 har vært et svært vanskelig år for handelsnæringen - med omstilling, skjerpet konkurranse fra internasjonale nettselskaper, fallende marginer og et økende antall konkurser. For å klare omstillingen må næringen ha like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene, sier Ivar Horneland Kristensen.

Norge har skilt seg ut med en særlig høy avgiftsfri grense for netthandel utenfor landets grenser. Våre naboland har enten betydelig lavere grenser eller de er i ferd med å fjerne slike avgiftsfrie grenser for å skape like vilkår ved netthandel innenfor og utenfor landets grenser.

Virke Handels budskap til regjeringen er at vi har ingen tid å miste, at det bør være mulig å fjerne 350-kronersgrensen før 1.1.2020, og vil arbeide inn mot revidert nasjonalbudsjett for å få fjernet grensen fra 1.7.2019.