50 milliarder i økt forbruk

Publisert:

I 2013 økte husholdningenes forbruk med 50 milliarder kroner, en økning på 4,8 prosent fra året før. Vi bruker en mindre andel av inntekten vår på klær, sko og mat enn tidligere, og stadig mer på blant annet bolig. I 2012 brukte hver husholdning i snitt 435 507 kroner på varer og tjenester.

​Norske husholdninger har i løpende priser økt forbruket med 46 prosent fra 2002 til 2012. Lav rente og økt realinntekt gjør at husholdningene stadig blir mer kjøpesterke. Samtidig ligger gjelda vår på et rekordnivå.

– Vi ser at forbruksmønsteret endrer seg samtidig som forbruket øker. Vi bruker stadig mer av inntekten vår på tjenester, over halvparten av veksten i forbruket går til dette, sier direktør for samfunnspolitikk i Virke, Harald J. Andersen.

Bolig, lys og brensel trekker mest

I 2012 brukte vi i snitt 31,2 prosent av budsjettet vårt på boligen vår. Aleneboere bruker, kanskje ikke overraskende, størst del av inntekten på dette (38 prosent).

Det er store regionale forskjeller i hvor høye boligkostnader vi har (tall per husholdning, andel i prosent av husholdningsbudsjettet):

Trøndelag

28,3

Hedmark og Oppland

28,6

Agder og Rogaland

28,6

Vestlandet

29,3

Sør-Østlandet

30,4

Nord-Norge

30,6

Alle

31,2

Oslo og Akershus

35,8

Mer alkohol

Alkohol tar stadig større plass i budsjettene våre. I 2012 brukte vi i snitt 1,8 prosent av budsjettet på alkoholholdige drikkevarer*, en vekst på 20 prosent fra 2002. Det er aleneboere og par uten barn som bruker mest, henholdsvis 2,0 og 2,2 prosent av budsjettet.

Det er befolkningen i Hedmark og Oppland som har hatt størst økning i alkoholforbruket i perioden, fra 3260 til 7994 kroner. I 2000 gikk 1,3 prosent av budsjettet til alkohol, i 2012 var tallet 1,9 prosent (også i Oslo/Akershus og Trøndelag er tallet det samme idag). Det er folk på Sør-Østlandet som bruker minst penger på alkohol, her er andelen 1,5 prosent.

*Gjennomsnittlig årlig prisøkning på alkohol: 3,7 prosent