500 millioner i årlige ringvirkninger

Publisert:

Fredag 22. mars avholdt kulturminister Hadia Tajik pressetreff hvor hun presenterte proposisjon om nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta.

Stortinget skal i 2013 ta stilling til bygging av nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen. Museet blir Norges største kulturbygg. Det nye museet vil bidra til økt tilstrømning til Oslo. Et nøkternt anslag viser at byen kan øke sin omsetning med 500 millioner som følge av økt tilstrømning av besøkende.
Hovedorganisasjonen Virke har i samarbeid med Nasjonalmuseet skrevet rapporten Nytt Nasjonalmuseum - økonomiske ringvirkninger og potensial. Denne rapporten finner du her.
- Vi viser med denne rapporten at næringslivet kan øke sin omsetning med flere hundre millioner kroner, hvis vi utnytter vekstpotensialet denne satsingen gir oss. Ved å reise en debatt om hvordan vi best kan utnytte dette nasjonale løftet til øket verdiskaping i næringslivet, vil vi medvirke til at denne satsingen på kunsten også gir samfunnsøkonomisk gevinst, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.
Direktør Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet håper det nye museet vil bidra til å gjøre Oslo og Norge mer attraktivt og synlig for kunst- og kulturinteresserte.
- Kunsten vil fremstå med lavere terskel og bredere publikumsappell enn i dag. Museet vil gi Oslo og Norge en vesentlig sterkere og tydeligere posisjon innen visuell kunst, sier Eckhoff.
Kultur er en hoveddriver for turisme i Europa. Norges posisjon i reiselivet er tradisjonelt knyttet kun til natur. Hovedorganisasjonen Virke og Nasjonalmuseet bruker økonomiske modeller for ringvirkningsanalyse  til å vise hvilke  ringvirkninger samling av Nasjonalmuset på Vestbanen kan gi. Urban kulturturisme er et stort og voksende segment i Europa og blant norske forbrukere. Byggingen av ny opera i Oslo medførte en besøksvekst på 92 prosent. Erfaringer fra europeiske byer med nye, attraktive kulturbygg viser også økt antall nasjonale og internasjonale besøkende.
Et nøkternt estimat for besøksvekst på 30 % til 700.000 årlig ved det nye nasjonalmuseet på Vestbanen vil bety drøyt 155.000 flere årlige besøkende. En tilsvarende besøksvekst som Operaen erfarte, vil gi 500.000 nye besøkende. Ettersom gjennomsnittsturisten i Oslo blir i byen i nærmere to døgn, er en estimert økning i antall turistdøgn på 200.000 ikke urealistisk. Dette vil kunne representere over 500 millioner kroner i økt omsetning for byens næringsliv.
Slike ringvirkninger kommer imidlertid ikke av seg selv. Konkurransen med andre byer, i det norske så vel som det internasjonale markedet er sterk.
- Det er byens samlede attraktivitet på kultur og attraksjonsområdet, et godt tilbud om shopping, samt salgs- og markedstiltak fra næringsliv og reiseliv som gjør det mulig å hente ut en maksimal ”Nasjonalmuseumeffekt”, sier Vibeke Hammer Madsen.