Advarer mot sjødeponi

Publisert:

- Norge er et naturbasert reisemål som er avhengig av at vi tar vare på vår unike fjordnatur. Derfor er det svært bekymringsfullt at Regjeringen nå vil tillate sjødeponi fra gruvedrift, sier reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Hovedorganisasjonen Virke.

​Hun mener at man ut fra et føre var-prinsipp ikke må tillate utslipp fra gruvedrift i norske fjorder.

- Fisketurismen i Nord-Norge vokser. Både fjord- elv- og sjøbasert turistfiske er avhengig av at naturkvalitetene i våre fjorder tas vare på. Det er et skritt i helt gal retning å tillate deponering av masser fra gruvedrift i fjordene våre. Omdømmet til Norge som naturbasert reisemål står også på spill. Av hensyn til eksisterende og framtidig naturbasert turisme og friluftsliv må vi ta vare på fjordnaturen vår og ikke utsette den for nye forurensningskilder, sier Solheim.

Hun er spesielt bekymret over at mineralsatsingen ikke er avstemt med reiseliv og at fisketurisme og naturbasert turisme ikke er involvert i prosessene.

- Vi kan ikke ha en reiselivssatsing som posisjonerer Norge som naturbasert reisemål, samtidig som vi som ett av meget få land tillater nyetablering av sjødeponi fra gruvedrift. Her trenger vi en mer helhetlig tilnærming hvor interessekonfliktene mellom mineralnæring og andre næringer belyses i langt større grad enn det som hittil er gjort, sier Hilde Charlotte Solheim. 

Les Virkes brev til Regjeringen om saken her.