Aktsomhetsvurdering fra Initiativ for etisk handel

Publisert:

Initiativ for etisk handel har, med støtte fra Utenriksdepartementet, utarbeidet en ny veiler; ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains”.

Veilederen er utarbeidet for å gi innsikt i at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater. veileder beskriver hvordan alle virksomheter, inkludert små og mellomstore bedrifter, kan gjennomføre due diligence, eller aktsomhetsvurdering som det ofte kalles på norsk, for å forhindre brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden. Den er basert på anbefalinger fra FN og ILO og inneholder eksempler fra norske bedrifter, samt en rekke ressurser og verktøy for å støtte prosessen. Prosessen beskrives ved å bruke Initiativ for etisk handel (IEH) sin etablerte fem-trinnsmodell. Veilederen vil være tilgjengelig på norsk fra august 2013.

For ytterligere informasjon kontakt .