Alle foredragene fra eFokus frokostmøte 31. august.

Publisert:

Bedre kontakt med kunden, var en rød tråd på Virke e-Handels frokostmøte i august.

  • Ole Bjørn Fausa: Samlerhusets fantastiske reise fra tradisjonell mynthandel i 1994 til dagens verdensomspennende omnikanal-virksomhet.
  • Distribusjon: De postale aktørene om smartere hjem-leveranser som gir økt kundetilfredshet og vekst på nett.
  • GS1 Smart Search: En enklere, raskere og sikrere måte å øke sidetrafikken på, utviklet av en global, brukerdrevet organisasjon.
  • Virke e-Handel: Stadig flere kunder søker til nettbutikken. Netthandelen vil også i 2017 få høyest vekstrate av alle handelskanaler