Anbefaler norske kommuner til å velge medlemmer av Virke inkasso

Publisert:

Virke inkasso har i dag (16.april 2018) sendt en henvendelse til samtlige norske kommuner der man kommer med tydelige anbefalinger knyttet til valg av samarbeidspartner på området for innfordring/inkasso. Målet med anbefalingen er å øke bevisstheten om fordelene ved å samarbeide med bransjen om innfordring av kommunale krav.

Virke inkasso har i et eget brev til alle norske kommuner minnet kommunene på at bruk av private inkassoforetak forenkler og forbedrer innfordringsprosessen.  Det vises i brevet blant annet til at offentlig – privat samarbeid på innfordringsområdet frigjør administrative ressurser i kommunene. Likeledes viser man til at inkassobransjen ofte tilbyr gode (digitale) verktøy som bidrar til oversikt over ubetalte krav m. v. for skyldner. Inkassobransjen kan i tillegg dokumentere høy løsningsgrad og profesjonell skyldnerdialog.

Gjennom brevet oppfordres også kommunene til å velge profesjonelle og kompetente samarbeidspartnere på området for inkasso. Det vises i brevet til at medlemmer av Virke inkasso har egne krav utover inkassolovens bestemmelser på området for kompetanse, og at kommunene av den grunn bør velge aktører som er tilsluttet foreningen når de skal avgjøre valg av inkassobyrå for inndriving av kommunale krav.

Medlemmer av Virke inkasso oppfordres til å synliggjøre medlemskap i foreningen gjennom å bruke foreningens merkeordning. Mer informasjon finner du her.

Ved behov for en attest som bekrefter medlemskap i Virke inkasso, kan du ta kontakt med leder Iman Winkelman.