Kan løfte norsk film- og TV-produksjon

Publisert:

Tirsdag denne uken avholdt Stortinget åpen høring om ny åndsverkslov. Virke Produsentforeningen er positiv til det nye forslaget regjeringen har lagt fram. − Den nye loven bør ha en god balanse mellom vern og bruk av rettigheter for kunstnere og produsenter, sier direktør Torbjørn Urfjell.

Alvorlig mann med armene i kors
Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen mener en åndsverkslov vridd enda mer i retning vern vil føre til at kunstnere og produsenter blir sittende uvirksomme fordi det blir for tungt å løfte opp produksjoner.

I april la regjeringen frem sitt forslag til en ny lov, en total overhaling av den gamle loven fra 1961.

−Det opprinnelige forslaget til ny åndsverklov hadde en voldsom overbalanse i retning av kunstnernes interesser. Regjeringen forstod heldigvis dette, og justerte på noen av de mest voldsomme forslagene, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen. − Dette gir håp om fortsatt vekst i norske kunst- og kulturnæringer.

Kontroversielt forslag lovfester dagens praksis

Det er spesielt ett forslag framlagt av regjeringen som har skapt mye oppmerksomhet, nemlig paragraf 71. Den sier at opphavsretten til kunstverk går til arbeidsgivere, i protest fra flere kunstnerorganisasjoner. Virke mener denne paragrafen er helt nødvendig for å verne produksjonen av åndsverk i Norge, spesielt de tyngste, mest kapitalkrevende av dem.

−Med paragraf 71 foreslår regjeringen å lovfeste det som er dagens praksis, forbundene forsøker å ta det ut. Å få registrert og klarert rettigheter er nødvendig for å få opp tunge produksjoner, som for eksempel film- og TV-produksjoner, sier Urfjell. − Det er underlig at de velger å ta slaget om rettigheter ved ansettelse, for det øker risikoen for at prosjektene ikke blir gjennomført. Jo større risiko rundt rettighetsklarering, jo mindre sannsynlig er det at investorer putter inn penger.

For mye vern fører til uvirksom produksjon

Virke mener åndsverksloven må ha en god balanse mellom vern og bruk av rettigheter, for at alle i en verdikjede kan skape, dele og tjene penger på åndsverk. − Ingen åndsverk skapes av seg selv. Produsenten setter gang i, investerer i og utvikler nye produksjoner og har all økonomisk risiko, derfor må også mulighetene til å skape inntjening på produksjonene være tilstede, sier Urfjell.

− En åndsverkslov vridd enda mer i retning vern vil føre til at kunstnere og produsenter blir sittende uvirksomme fordi det blir for tungt å løfte opp produksjoner. Tydelige, forutsigbare rammer må til for at en skal satse på kultur, avslutter han.

Første behandling i Stortingskomiteen settes til 12. juni 2017.

Se høringssvaret fra Virke fra ca 25 minutter ut i sendingen.

Les saken om ny åndsverkslov på NRK.no her.