Angående Virkes Lederkonferanse

Publisert:

Virke Ideells Lederkonferanse og den tidligere Bolkesjøkonferansen har spilt en viktig rolle for ledere innen HUK-feltet i mange år. De siste årene har vi imidlertid sett en økende tendens til  at andre møteplasser etterspørres mer enn den tradisjonelle lederkonferansen med overnatting på hotell.

Faglige nettverk, ledernettverk, faglige seminar, politiske møter, lederutviklingsprogram, Virkekonferansen, studieturer m.m. har vist seg å ha stor interesse hos medlemmene i Virke. Disse arrangementene har i økende grad også fått stor oppslutning fra ledere i Virke Ideell. Mange ledere gir uttrykk for at de har behov for mer spissede opplegg enn det Lederkonferansen har kunnet tilby. Derfor arrangerer vi svært ulike samlinger i Virke i tråd med medlemmers  ønsker og behov, og dette er bakgrunnen for at styret i Virke Ideell har besluttet å avvikle Lederkonferansen i tradisjonell form.

De av dere som vil savne Lederkonferansen, vil vi prøve å ta så godt vare på som mulig gjennom andre opplegg. Har dere behov som vi i Virke ikke dekker i dag, ber vi dere kontakte oss med tanke på skreddersøm. Og vi deltar gjerne på årsmøter, ledermøter og andre møter og  samlinger som dere arrangerer.

Vi  anbefaler dere varmt  å benytte dere av de ulike eksisterende tilbudene. Det er viktig og fint at stadig flere ledere fra Virke Ideell deltar på Virkes stor-satsing: Virkekonferansen som arrangeres i Oslo i november hvert år.  I 2014 arrangeres Virkekonferansen 5.november i Oslo – hold av dagen og kom! Konferansen er gratis, og det er viktig at arbeidslivet i Norge representeres i all sin bredde i  denne sammenhengen.