Angrerett ved kjøp av intimprodukter

Publisert:

Dinside.no publiserte mandag en artikkel om angrerett som har fått en viss oppmerksomhet . I artikkelen vises det til at forbrukers angrerett også gjelder ved kjøp av intimprodukter.

​Det vises til vedtak fra Forbrukertvistutvalget, der det i et tilfelle ble tilstått angrerett ved kjøp av et treningsarmbånd. I et annet tilfelle ble det konstatert at angrerettloven gjelder ved kjøp av e-sigaretter.

For selger kan det nok oppleves som urimelig at angrerettloven også kommer fullt ut til anvendelse der det er kjøpt et produkt man har svettet i, slikket på eller på annen måte hatt nær kontakt med. Men det er ikke tvil om at det etter gjeldende angrerettlov faktisk er slik. Angrerettloven inneholder ikke noe unntak for intimprodukter eller andre produkter som det av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er mulig å selge på nytt.

Det innebærer at næringsdrivende som selger varer på en slik måte at angrerettloven kommer til anvendelse (dørsalg eller fjernsalg til forbruker), må regne inn at omkostningene ved potensiell bruk av angreretten kan være betydelig. Man har neppe annet valg enn å kaste det returnerte produktet. Det presiseres imidlertid at angreretten ikke gjelder dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. Denne begrensningen gjelder uavhengig av om det er snakk om et intimprodukt eller ikke.

Sett fra den næringsdrivendes side er den gode nyheten at dette endres om ikke lenge. I juni vil det med all sannsynlighet bli vedtatt en ny angrerettlov, der det vil hete at:

"L

evering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og der forseglingen ble brutt etter levering", vil være unntatt angrerett.

For fremtiden kan dermed næringsdrivende unngå at denne type produkter kommer i retur og må kastes. Forutsetningen er imidlertid at varen er forseglet, og at forseglingen har blitt brutt. Dersom den næringsdrivende velger ikke å forsegle for eksempel undertøy, vil unntaket ikke komme til anvendelse. Som næringsdrivende bør man derfor vurdere sine forseglingsrutiner.

Bakgrunnen for lovendringen er for øvrig ikke at norske myndigheter mener at gjeldende angrerettlov er for snill mot den næringsdrivende. Endringen har sitt opphav i et nytt forbrukerrettsdirektiv fra EU. Norske myndigheter har dermed ikke noe valg. Men det er nok ikke slik at næringsdrivende skal glede seg veldig til juni. Snarere tvert imot. Direktivet inneholder en rekke bestemmelser som gir forbrukeren enda bedre rettigheter enn de har i dag. Hva dette er får vi komme tilbake til i en senere artikkel.