Anita Krohn Traaseth møtte Virke Reise Norge

Publisert:

Anita Krohn Traaseth overtok i fjor høst sjefsstolen i Innovasjon Norge, og hun har allerede tatt grep for å styrke organisasjonen. En av de største endringene går på hvordan Innovasjon Norge skal jobbe med reiseliv, og styret i Virke Reise Norge hadde derfor invitert Traaseth til en dialog den 8. april om hvordan vi sammen kan styrke reiselivsnæringen.

Foto: Jo Michael
Traaseth hadde med seg Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge. Det er helt tydelig at Traaseth ønsker seg bærekraftige næringer i flere betydninger av ordet, og lønnsomme reiselivsbedrifter er en del av dette. Styret i Virke Reise Norge hadde flere innspill på finansieringssystemet, på koordineringen av markedsføringen og på hva som er de grunnleggende utfordringene for reiselivet. Dialogen fortsetter når Pia Myhre Lund, ny direktør for Merkevaren Norge, er på plass 1. juni.