Stort potensial ved å åpne for flere ideelle/private sykehjemstjenester

Publisert:

En rapport Oslo Economics har utarbeidet for Virke synliggjør verdiene ved bruk av ideelle og andre private sykehjemstjenester

Smilende dame

Rapporten viser at ideelle sykehjem står for 5 prosent av alders- og sykehjemsplassene, mens andre private sykehjem står for 7 prosent. I store byer som Tromsø, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad finnes det ingen ideelle sykehjem. Et større mangfold av aktører vil kunne bidra til å videreutvikle dagens sykehjemstjenester både gjennom bedre driftsløsninger og et tjenestetilbud som er best mulig tilpasset brukernes behov. Virke mener det må legges til rette for en politikk som åpner markedet for priavte aktører som sikrer vekst og en god miks av både ideelle og kommersielle virksomheter.

Sentrale utviklingstrekk i samfunnet som befolkningsvekst, en aldrende befolkning (antallet personer som er 70 år eller mer dobles på tre tiår) og et ønske om tjenester som i større grad møter innbyggernes individuelle behov, stiller høye krav til fremtidens sykehjemtjenester. Dette tilsier at man bør åpne opp for et mangfold av aktører som kan bidra til å videreutvikle tjenestene.

Les hele rapporten her.