Åpning av Matsentralen

Publisert:

Mandag 2. september ble Matsentralen formelt åpnet. Denne skal drives i regi av Frelsesarmeen, Blåkors og Kirkens Bymisjon.

​Norgesgruppen, ICA, Coop, Tine, Nortura, Kavlifondet og Landbruksdepartementet er med i samarbeidet, og undertegnet avtale om det i dag.

Matsentralen i Oslo er etablert for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte.Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner har gjort etableringen mulig

.

Dette vil være et viktig bidrag til å få redusert kasting av mat, samtidig som fullverdig overskuddsmat kommer vanskeligstilte til gode.

Les mer om åpningen på regjeringens sider.