Apotekene – på brukernes premisser

Publisert:

​Virke representerer flere hundre apotek i Norge og deltok på årets Legemiddeldag tidl. i år – hvor Alisdair Munro, Virkes direktør for kunnskap og teknologi, bl.a. presenterte funn fra en undersøkelse hvor over 1.000 nordmenn ble spurt om deres ønsker knyttet til apotekenes rolle i helsesystemet.

Temaet for årets legemiddeldag var pasientens helsetjeneste – og hvilken rolle apotek skal spille.

Det er 13 år siden apotekreformen. "Apotekene er ikke til å kjenne igjen og få bransjer har gjennomgått en større omstilling de seneste 13 årene", sier Alisdair Munro. "Den viktigste omstillingen er brukerinnretningen. Apotekene fremstår i dag som attraktive og moderne utsalgssteder med høy kompetanse og tilgjengelighet og publikum setter stor pris på apotekenes tilgjengelighet og kompetanse. Apotekene skårer svært høyt i omdømme og brukerundersøkelser sammenlignet med andre handels- og servicevirksomheter. Apotekene fremstår som moderne, knapt noen andre deler av helsesektoren har kommet lengre mht digitalisering. Innkjøp og transport drives effektivt – med lavere pris for kundene som resultat."

"Effektiv ressursutnyttelse gir grunnlag for lave priser og gode tjenester. Det er nettopp det samfunnet trenger. Dette burde myndighetene vite å sette pris på", sier Alisdair Munro. "Vilkårlige endringer i rammebetingelsene og reguleringer som hemmer mulighetene til effektiv drift, fleksibilitet og omstillingsevne er vi ikke tjent med noen av oss."

Det er i denne rammen vi må se på apotekenes muligheter til å utnytte sin kompetanse til beste for publikum. Det er klart at apotekene kan ta flere oppgaver dersom myndighetene ønsker det. Apotekene er en viktig del av løsningen på forebyggende helsearbeid. Dette er åpenbart også det Ola og Kari Nordmann ønsker.

Det er også i denne rammen vi må se apotekenes ulike reguleringer i sammenheng: Når man har valgt å avanse-regulere en bransje, må avansereguleringen henge på greip i forhold til apotekenes kostnader ved reseptbelagte legemidler. Virke og Apotekforeningen jobber for å få dette på plass. Vi tok første skritt i fjor, da departementet for første gang siden apotekreformen endret avansereguleringen.

Det er rom for flere forenklinger som gjør at apotekene kan være fleksible og omstillingsdyktige overfor sitt publikum og myndighetenes krav. En av dem er avvikling av den lovpålagte pensjonsordningen for apotek. Det hører ingen steds hjemme at apotekene skal ha en lovpålagt pensjonsordning.

Virke er som sagt opptatt av brukernes premisser og bestilte derfor en befolkningsundersøkelse, som bl.a. viser følgende;

  • Et flertall av norske forbrukere oppgir at de kunne vært villige til å oppsøke apotek som et alternativ til fastlege i helsespørsmål. Drøyt 8 av 10 oppgir at de har tillit til apoteket som veileder i enkle helsespørsmål
  • 2 av 10 nordmenn mener at terskelen for å oppsøke medisinsk rådgivning ville ha blitt lavere om man kunne ha gjort dette på et apotek
  • Det er først og fremst for resepter og mindre alvorlige forhold apotek fremstår som alternativ til legebesøk

Myndighetene har sett at apotekene er fleksible og driver effektivt. Dette påpekes gjerne når departementet trenger penger til statsbudsjettet, senest i form av innstramning i trinnprisen i statsbudsjettet for 2014. Apotekene kan jo bare selge flere handelsvarer, sier departementet i sitt høringsbrev i fjor høst. Ja, apotekene er gode på handelsvarer fordi de fremstår som attraktive utsalgssteder. Men apotekene er først og fremst helsevirksomheter med viktig kompetanse og tilgjengelighet for brukere i hele landet. Dette må myndighetene ta på alvor!

Rapporten fra undersøkelsen kan du se her.