Apotekenes rammevilkår

Publisert:

Virke ber helse- og omsorgsdepartementet gjennomgår pris- og avansereguleringen.

 -Om apotekene skal kunne bidra med sin kompetanse og tilgjengelighet i alle deler av landet, må de stilles overfor helhetlige og forutsigbare rammevilkår, skriver adm.direktør Vibeke H Madsen i et brev til helse- og omsorgsministeren.  

Dagens situasjon er preget av usikkerhet og lite forutsigbarhet om rammevilkårene, og pris- og avansereguleringen medfører at det er liten grad av sammenheng mellom kostnader og inntjening på resept-legemidlene.