Arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt:

Publisert:

Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning.

Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg er valgt som Virke inkassos representant i utvalget.

Utvalget har fått følgende sammensetting:

  • Fung. lovrådgiver Signe Christophersen, Justis- og beredskapsdepartementet (leder for arbeidsgruppen)
  • Seniorrådgiver Oda Stensrud, Finanstilsynet (sekretær for arbeidsgruppen)
  • Seniorrådgiver Paal Bjønness, Forbrukerrådet
  • Advokat Carl Flock, Finans Norge
  • Leder Hanne Riksheim, Virke inkasso lovutvalg

 

Endelig mandat arbeidsgruppe inkasso (L)(927135).pdf