Årets butikksjef 2012 er kåret

Publisert:

​ Bente Danielsberg fra Norli Kremmertorget på Elverum er kåret til tidenes første "Årets butikksjef Faghandel - 2012". Prisen ble delt ut av statssekretær Jeanette Iren Moen i Nærings- og handelsdepartementet hos Virke onsdag 19. juni.

Kriteriene for å bli nominert til prisen var svært omfattende. For å komme i betraktning måtte vedkommende butikksjef drive en butikk med minst fem ansatte. Høy medarbeidertilfredshet, nyskaping og oppmerksomhet fra nærmiljøet, samt interesse for å utvikle både egen og andres kompetanse ble lagt til grunn. I tillegg måtte man kunne vise til gode økonomiske resultater. I juryen satt representanter fra Impact, Daymaker, Virke, Oslo Handelsstands Forening og Kjedemagasinet.

I juryens begrunnelse blir dette påpekt:

- Vinneren jobber i en bransje med sterk konkurranse og med stort press på marginer. Allikevel klarer butikken å prestere en resultatgrad på over 20 prosent. Man går langt over budsjett gjennom å øke snitthandelen og få flere kunder, og man er opptatt av å gjøre mersalg på en «intelligent» måte. Det skal oppleves naturlig for både selger og kunde. Vinneren er meget flink til å utnytte kjedekonseptet, men det unike er at hun tar initiativ til å gjøre noe ekstra i sitt lokalmiljø. Hun er opptatt av å skape synergier for hele kjøpesenteret når det har sine kundearrangementer. Hun setter faget svært høyt, og alle i butikken må ha inngående kunnskap om sine produkter. Alle i butikken har ulike oppgaver man har full kontroll på, og vinneren er veldig opptatt av at de jobber som et team i butikken, skaper resultater sammen og gjør hverandre gode. Hun har et sterkt motiv i å se andre mennesker samarbeide og lykkes. Forbedringer gjøres sammen, og alle må være involvert.

Verdige finalister

Juryen hadde plukket ut seks sterke finalister. Disse var Gunnar Ervik (Elkjøp Megastore Lade), Kari Paulsen (Bagorama Byporten), Elisabeth Skaugerum (Jernia Detalj avd. Ski), Kristine Gabrielli (Urban Farmandstredet) Iren Elbert (Vita Storo) og Bente Danielsberg (Norli Kremmertorget). Felles for alle kandidatene var at de hadde høy medarbeidertilfredshet, de var nyskapende og de hadde fått positiv oppmerksomhet i nærmiljøet og kundekretsen. Samtidig var de gode på utnyttelse av kjedekonseptet, de var flinke til å utvikle egen og andres kompetanse og de kunne vise til gode økonomiske resultater.

Alle finalekandidatene hadde den siste tiden gjennomgått en personlig intervjurunde, og de aktuelle butikkene har fått besøk av mystery shoppere som har kommet med sine vurderinger.

Interessen for kåringen har vært stor, noe som signaliserer at også bransjen selv synes det er viktig å gi butikksjefen økt anerkjennelse.