Avgiftsberegning av RVO-ordningen

Publisert:

Virke har mottatt svar fra Arbeidsdepartementet på vår klage på hvordan avgiften til RVO-ordningen skal beregnes. Virke er ikke fornøyd med svaret fra departementet og vil følge dette opp politisk.

RVO-ordningen er en offentlig etablert ordning om opprettelse av regionale verneombud som skal kontrollere bransjene renhold, hotell og restaurant.

Virke krevde at det i beregningsgrunnlaget  skulle gjøres fradrag for administrative lønnsutgifter og at avgiftssatsen var for høy. Virke krevde også at det ikke skulle kreves avgift for fjoråret, 2012, siden de regionale verneombudenes tilsynsarbeid ikke ble igangsatt før i år. Departementet var ikke enig i Virkes forståelse av hvordan avgiften skulle beregnes og avgiftssatsens størrelse.

Hva gjaldt utsendelse av fakturaen i 2012, henstilte departementet RVO-styret om å se nærmere på den innkrevde avgiften for 2012 og om denne heller burde gå til dekning av verneombudenes arbeid for 2013.

Les departementets svar på klagen her.