Avgiftsinnbetaling fra Toll til Skatteetaten fra nyttår

Publisert:

Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar   Skatteetaten   forvaltningen av alle innkreving-, fastsetting- og etterkontrollsoppgaver.

​Skatteetaten overtarforvaltningsansvaret for innkreving, motorvognavgifter og særavgifter for registrerte særavgiftspliktige fra 1. januar 2016. Ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift blir overført først fra 1. januar 2017.

De som rapporterer særavgifter (inklusiv motorvognavgifter), merverdiavgift ved innførsel og innenlandske særavgifter vil få nye kontaktpunkter i Skatteetaten istedenfor hos Tollvesenet. www.skatteetaten.no vil inneholde relevant informasjon om de ulike avgiftene fra nyttår.

Samme plikter for inn- og utførsel av varer

Overføringen av disse oppgavene medfører ingen endringer i de plikter man har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Alle varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges, og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

De som deklarerer varer på vegne av andre (speditører) og de som importerer varer, skal forholde seg til Tollvesenet som før når det gjelder å levere tolldeklarasjon i Tvinn. Dette gjelder også ved endringer i deklarasjonen og omberegninger.

Få endringer for brukerne

For innenlandske særavgifter (f.eks. miljøavgifter og motorvognavgifter) skal disse rapporteres og betales til Skatteetaten fra og med årsskiftet. De samme prosesser og systemer for innrapportering benyttes videre i Skatteetaten.

Alle særavgiftspliktige, dagsoppgjørkunder, kredittkunder for engangsavgift, og tollkredittkunder mottar eget skriv om dette i løpet av november.