Banebrytende stortingsmelding for handelen

Publisert:

Stortingsmeldinger er sjelden banebrytende, og gir sjelden stor medieoppmerksomhet. Vi mener likevel at stortingsmeldingen om handelsnæringen, som ble lagt fram 30. november, er politisk banebrytende.

– Reguleringer og avgifter for handelsnæringen kan i fremtiden ikke vedtas uten å ta hensyn til den nye virkeligheten for landets største arbeidsplass i privat sektor – med teknologisk og miljømessig omstilling og internasjonal konkurranse, sier Harald J Andersen, direktør for Virke handel.

Stortingsmeldingen har fått den betegnende tittelen «Når kunden alltid har nett». Digitalisering og netthandel gjør handelsnæringen internasjonal, og konkurrenten i Sverige og Kina er kun er et tastetrykk unna. Dette er det forbrukerne som driver – og kunden har alltid nett.

Meldingen gir en god beskrivelse av virkeligheten til norsk handel og er gjenkjennbar fra Virkes innspill. Det pekes på handelens betydning for norsk økonomi- og samfunnsliv hva gjelder blant annet verdiskaping, sysselsetting og produktivitetsvekst.

– Vi er enig i beskrivelsen av de mest sentrale endringskreftene i handelen, og som vil ha betydning for politikkutvikling framover: digitalisering, bærekraft, areal- og byutvikling. Netthandel gjør handelsnæringen konkurranseutsatt, og internasjonale reguleringer får økt betydning, sier Andersen.

Regjeringen foreslår tilsammen 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen. Tiltakene er i varierende grad konkrete, og mange peker på hva næringens selv gjør og kan gjøre mer av med politisk støtte, som å styrke Handelens miljøfond.

Virke vil særlig følge opp fem områder med tilhørende tiltak for oppfølging i 2019; rammevilkår for digitalisering, bærekraft og sirkulær økonomi, økt konkurranse fra utlandet og handlelekkasje, bedre tilrettelegging for handel i bysentre og rekruttering og kompetanse.

Virke handel vil følge opp disse temaene i nyhetsbrev fremover. Her tar vi for oss de viktigste tiltakene på digitaliseringsområdet: