Bankenes formidlingsgebyrer begrenses

Publisert:

​ Rådet og EU-parlamentet har nylig kommet til enighet om at formidlergebyrer som beregnes ved kortbaserte betalinger skal begrenses i en ny forordning fra EU om dette.

Formidleravgifter er avgifter som betales for hver korttransaksjon av innløser (den som behandler betalingsmottakers transaksjon) til kortutstederen. Disse avgiftene, som utgjør en ikke uvesentlig del av kortavgiftene som betalingsmottakeren må betale, kommer etter det nye regelverket til å begrenses oppad til;

0,2 % av beløp betalt med debet kort og
0,3 % av beløp betalt med kredittkort

Bestemmelsene gjelder etter enigheten kun forbrukerkort og ikke for firmakort. Bestemmelsene gjelder heller ikke såkalte trepartssystem, der kortet utstedes og løses inn av samme selskap og som derfor ikke benytter formidlerprovisjon, slik som f.eks. American Express. Begrensningen i formidlingsgebyret kommer trolig til å lede til en reduksjon i kortavgiftene for betalingsmottakere i fremtiden, noe Virke Reise Utland sine medlemmer bør ta i betraktning i eventuelle fremtidige forhandlinger med innløser. Det minnes samtidig om at Virkes medlemmer tilbys en slik innløseravtale gjennom Swedbank. Virke har nylig tatt initiativ til å reforhandle denne avtalen og arbeider nå med dette.

Virke Reise Utland kommer tilbake med mer informasjon når forordningen endelig vedtas og publiseres.