Bærekraftig strategi til frokost

Publisert:

​Mange lot seg inspirere til nye grep for en mer bærekraftig verdikjede, da ledere fra de store varehandelsaktørene møttes til et toppmøte for å utveksle erfaringer hos Virke.

​Virke setter bærekraftsmålene og en grønnere global verdikjede på agendaen for norsk handel. Sist gjennom å invitere internasjonale topper og norske ledere i varehandelen til et frokostmøte for å utveksle erfaringer fredag 26. august.


- Vi vil være en positiv pådriver, skape nettverksplattformer og fokusere på løsninger i det grønne skiftet for norsk handel, sier Vibeke H. Madsen, administrerende direktør i Virke.


Virke inviterte L'Oréal, IKEA og Coca-Cola European Partners til å dele sitt arbeid, fremgang og utfordringer rundt sine bærekraftstrategier for toppledere innen norsk handel.  Store globale selskaper går foran, viser vei og muligheter – og ikke minst inviterer de til innovasjon, samarbeid og deler av sin kunnskap, både med kunder, sivilsamfunnet og ikke minst med sine konkurrenter.


Globale verdikjeder
Norge har en liten åpen økonomi, med en høyere grad av import av varer og tjenester enn snittet i OECD landene, og norsk handel er særlig avhengig av tilgang til råvarer og naturresurser i produksjonsland og i verdensdeler med svært ulik risikoprofil og klimasituasjon enn den vi er kjent med i Norge. Med globale verdikjeder vil klimautviklingen i andre deler av verden ha stor betydning for norsk handel, World Economic Formum har uttalt:

"Water security is one of the most tangible and fastest-growing social, political and economic challenges faced today"

Med de globale bærekraftsmålene som bakteppe tok frokostseminaret utgangspunkt i overordnede selskapsstrategier, risiko vurderinger og praktisk rettede metoder og best practice i globale verdikjeder, eksemplifisert med bærekraftmål 6 – Rent vann til alle - spesielt.

Strategisk bærekraft er lønnsomhet
"Sustainability is a great source of innovation" understreket Alexandra Plat, CSO hos L'Oréal, fløyet inn fra Paris for anledningen. Hun var opptatt av at forankring i styre og toppledelse er essensielt, og behovet for å forstå at bærekraft er en prosess og en langsiktig strategi. Alle ledere hos L'Oréal har klare mål og bonus direkte relatert til oppnådde bærekrafts indikatorer.

IKEA har besluttet å gå all-in. Det handler ikke om å redusere sitt fotavtrykk, men bli en netto positiv bidragsyter. I følge Anders Lennartsson, bærekraftsjef i Norge, er strategien også en meget god kilde til innovasjon, de ser en klar kobling mellom bærekraft og innovasjon blant alle innspillene fra medarbeidere i hele organisasjonen.

Coca-Cola understreket at Norge er det første landet i verden hvor alle flasker blir laget av planteplast. Den nye bærekraftige flasken har redusert behovet for fossile resurser og i løpet av 2 år gitt en reduksjon i klimagassutslipp. I tillegg gir bruk av resirkulert plast redusert bruk av vann og kjemikalier fortalte Stein Rømmerud, adm. dir. Coca-Cola European Partners Norge.

 - Med dette seminaret om hvordan de ledende globale selskapene arbeider, om bærekraftige globale verdikjeder og samarbeid, har Virke bidratt til at norske toppledere inkluderer dette i sin strategiske agenda, konkluderer Madsen fornøyd.

Ønsker du å høre mer om Virkes arbeid med bærekraftstrategier og globale verdikjeder, ta kontakt med Cathrine G Jahnsen.