Bærekraftige produkter selger best

Publisert:

Nina Jensen snakker på scenen
Nina Jensen, leder i WWF Norge, mener næringslivet og miljøinteressene må jobbe tett sammen for å oppnå målene om en bærekraftig fremtid.

Handelskjeder som ikke satser på bærekraft vil bli straffet av forbrukerne. Det var konklusjonen da Virke i samarbeid med INMA arrangerte frokostseminar om markedsføring og reklame i det grønne skiftet torsdag.

– Alle våre medlemmer som holder på med handel, er avhengig av ressurser, råvarer, vann og energi, så miljøproblemer som ressursmangel og klimaendringer kan få en direkte påvirkning på deres bunnlinje, sier Camilla Gramstad, miljøansvarlig i Virke.

Hun holdt et innlegg på seminaret om det veikartet for grønn handel 2050, som er laget av Virke, LO, Coop, NorgesGruppen, IKEA og ST1.

– Samtidig blir forbrukerne stadig mer bevisste, og stiller stadig strengere krav til dem de handler hos. Det er høyere vekst i salg av miljømerkede produkter enn andre. Handelsbransjen må respondere til både endrede forbrukerkrav og politiske rammebetingelser.

– Å tro at det grønne skiftet ikke vil treffe min bransje, kan bli en kostbar affære, sier hun.

Forbrukerne er villig til å betale mer

Elena Eriksen, som jobber med forretningsutvikling i AC Nielsen, argumenterte for at bærekraft ikke lenger må anses som en kostnadsdriver.

Hun har analysert dagligvarebransjen, og funnet at merkevarer som satser på bærekraft vokser langt bedre i markedet enn merkevarer som ikke gjør det.

– Globalt er det også gjort undersøkelser som viser at 66 % av forbrukerne er klare for å betale mer for produkter hvis de har en bærekraftig profil. Og selvsagt er det generasjonsforskjeller her, blant millennials (født i 1980- 1998), er dette tallet oppe i 73 %!

Jakob Utgård fra Høyskolen Kristiania viste forskning som viser at å jobbe med samfunnsansvar er lønnsomt. Spørsmålet fremover blir om bedrifters samfunnsansvar faktisk har en positiv effekt på samfunn og miljø?

Bærekraft må inn i styrerommet

Leder for WWF Norge, Nina Jensen, påpekte at virksomhetene må gjøre sitt miljøengasjement til noe mer enn bare et markedsføringsgrep.

– Vi er avhengige av engasjerte mennesker i bedriftene som løfter tematikken inn i styrerommene. Ledelsen må måles på sitt miljøengasjement, og næringslivet må spille på lag med miljøinteressene.

– Det er blitt ukult å ikke bry seg om klima – og det må handelen ta innover seg. Forbrukerne stiller krav, og de råeste og beste produktene nå er også miljøvennlige. Dermed skapes det spennende muligheter for fremtiden, sa hun.

En som var litt mer usikker på hvorvidt forbrukerne velger produkter utifra bærekraft, var Kai Gulbrandsen, adm.dir i Princessgruppen. Han fortalte om sin bedrifts arbeid med bærekraft, kjemikalier og arbeidsforhold i verdikjeden.

Likevel mente han arbeidet bidrar til en  enorm stolthet og engasjement internt i bedriften, og at mulighetene for å bruke dette mer aktivt i markedsføringen er økende.