Barn og voksnes fritidsaktiviteter 1997-2014

Publisert:

​ Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte nylig resultater fra Levekårsundersøkelsene som gjennomføres omtrent hvert tredje år. Rapporten inneholder for første gang data om bruk av treningssenter og utgifter til trening.

​Ifølge SSBs levekårsundersøkelse oppgir 37 prosent av Norges befolkning at de i 2013 trente ved et treningssenter.

Tallene fra SSB viser en økning på 16 prosentpoeng siden 2001. Undersøkelsen støtter opp under Virke Trenings egne undersøkelser tall om bransjen og dens utvikling i Norge.


Last ned rapporten her.

Treningssentre omtales spesielt fra side 48 i rapporten.


Tabellen viser andelen som har trening på treningssenter de siste 12 månedene fra 2001-2013:

2001
2004
2007
2013
Alle
21
25
31
37
Menn
18
23
26
33
Kvinner
25
28
35
42
16-19 år
47
49
56
66
20-24 år
46
50
59
62
25-34 år
30
37
45
53
35-44 år
20
25
30
37
45-54 år
15
19
28
32
55-66 år
8
12
17
22
67-79 år
6
7
13
16
Tettbygd 100 000 eller flere
36
35
40
46
Tettbygd 20 000 – 99 000
26
30
40