Bent Høie hos Virke på konferanse

Publisert:

​Virke arrangerte i dag en rundebordskonferanse med viktige interessenter innen ideell og privat helse. Tilstede var også helseminister Bent Høie som deltok  i debatt og erfaringsutveksling om regjeringens helsepolitikk og om hvordan målene i denne skal nås.

Søndag 15.juni la regjeringen frem ny helsereform. Reformen består av fritt behandlingsvalg, mer bruk av ideelle og private, samt fjerning av aktivitetstaket på behandling. Reformen er en viktig del av regjeringens helsepolitikk.

Helsesektoren står foran store omstillinger. Hensikten med dagens konferanse var derfor  å diskutere blant annet: Hvordan skal en fremtidig sykehusstruktur se ut? Hvilken rollefordeling og samarbeidskonstellasjoner ser regjeringen for seg mellom offentlige, ideelle og private? Hvordan skal samarbeidet mellom primær- og spesialistnivået styrkes? Hvordan kan økt fleksibilitet i arbeidslivet bidra til å nå disse målene?