Ber Kulturministeren se på muligheten for å vise kino tidligere enn kl 13.00

Publisert:

Arbeiderpartiet, ved kulturpolitisk talsperson Hege H. Liadal, anmoder kulturministeren om å se på muligheten for at kinoene kan vise film tidligere enn klokken 13.00 på søndager.

Utgangspunkt er at Lov om helligdager og helligdagsfred forbyr kinoforestillinger før kl. 13.00 på søndager. Loven gir samtidig en rekke unntak og andre kulturtilbud som bibliotek og museer kan åpne dørene tidligere på dagen.

- Det er underlig at både bibliotek og museer kan åpne sine dører tidligere på en søndag og jeg mener vi må se på muligheten for at kinovisning kan gjøres før kl 13.00 på søndager, sier kulturpolitisk talskvinne Hege H.Liadal (A) på Stortinget.


Vil føre til et bedre tilbud

Det var administrerende direktør i Nordisk Film Kino (NFK), Jannicke Haugen som først løftet problemstillingen tilbake i 2016. Hun anmodet da Kulturdepartementet om å drøfte muligheten for å gjøre det lovlig å vise barnefilm på søndag formiddag, enten i form av en lovendring eller forskriftsendring. 

- Vårt ønske er at vi skal kunne ha samme åpningstider på søndager som det vi har på lørdager. Dette vet vi at mange av våre gjester også ville satt pris på, ikke minst gjelder dette barnefamiliene, sier Haugen.


Bør ha like konkurransevilkår

Kinobransjen synes det er underlig at ikke kulturuttrykkene gis like konkurransevilkår. Dersom kinoene kan åpne dørene tidligere på søndagene vil de kunne gi et bedre kulturtilbud til folket, også morgenfugler og barnefamilier. Kinobransjens interesseorganisasjon Film & Kino får stadig tilbakemeldinger fra kinosjefer som reagerer på regelverket.

- Vi har fått mange henvendelser fra norske kinoer som ikke forstår hvorfor de ikke kan gi sitt kinopublikum et tilbud tidligere på søndager. Kino er ofte det eneste kulturtilbudet på små og mellomstore steder og da er det viktig at dette tilbudet er tilpasset befolkningen. Det er enkelt og kostnadsfritt å gjøre denne endringen, sier administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson.

Kinobransjen er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Også her stusser man over at kinoene gis andre konkurransevilkår enn andre kultursjangere. Gode og like konurransevilkår er noe Virke er opptatt av på vegne av sine medlemmer. 

- Hvorfor skal kun noen kulturuttrykk kunne gi et tilbud til publikum på søndags formiddager? Takk til Arbeiderpartiet som nå utfordrer denne litt underlige regelen, sier direktør for Virke Kultur, Line Endresen Normann.