Ber om en løsning fra myndighetene

Publisert:

Virke inkasso har fått avklart hvilken informasjon som ikke lenger vil være tilgjengelig for inkassoforetakene i forlengelsen av ny folkeregisterlov. Nå ber man Justisdepartementet om en avklaring på om det kan innføres en lovhjemmel som sikrer inkassoforetak tilgang til enkelte taushetsbelagte opplysninger som ikke lenger vil være tilgjengelige for inkassator etter 1.oktober 2018.

Ny folkeregisterlov medfører endringer med hensyn til hvem som får tilgang til hvilken informasjon fra folkeregisteret. Virke inkasso har fått bekreftet at det meste av den informasjon man i dag bruker i forbindelse med innfordringsprosessen, fortsatt vil være tilgjengelig etter endt overgangsordning knyttet til ny lov (1.oktober 2018).

Følgende opplysninger er imidlertid underlagt reglene om taushetsplikt etter den nye folkeregisterloven, og således ikke vil være tilgjengelig på samme måte som i dag for inkassoforetakene:

  • Registreringsdato for postadresse
  • Dato for innvandring
  • Dato for utvandring

I et brev til Justisdepartementet ber Virke inkasso myndighetene bidra til å finne en god løsning på utfordringene manglende tilgang til enkelte opplysninger fra folkeregisteret etter 1.oktober 2018 vil medføre. Spesielt er det viktig at man fortsatt gis tilgang til registreringsdato for postadresse som er en tilleggsadresse til oppført hovedadresse. Etter foreningens syn tar en slik løsning best form av at man inntar en lovhjemmel for å sikre at inkassoforetakene kan innhente opplysninger om forholdene som beskrevet er, jf. Folkeregisterlovens §10-2.

Vi vil holde våre medlemmer oppdatert om myndighetenes tilbakemelding på henvendelsen.