Ber om løft for barnevern og familievern

Publisert:

Virke ber om mer forutsigbarhet i beregning av pensjonskostnader og tiltak for å styrke barneven og familievern i et budsjettinnspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.