Beregning av enhetskostnad i pleie og omsorgstjenester

Publisert:

Virke, KS og NHO har tatt et felles initiativ til å utvikle et grunnlag for vurdering av kostnader og kvalitet i omsorgstjenesten.

​De tre organisasjonene har laget en rapport med tre tilhørende Excel-modellene. Formålet er å hjelpe kommuner og deres omsorgstjenester med å beregne sammenlignbare kostnader i sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Rapporten kan også  hjelpe private og ideelle aktører med å sette seg inn i de forhold og vurderinger som kommunene må legge til grunn ved en evt. konkurranseutsetting.

Rapport:

Beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester. (oppdatert oktober 2013)

Modeller:

Modell for hjemmesykepleie

Modell for praktisk bistand (korrigert oktober 2013)

Modell for sykehjem (korrigert oktober 2013)